Hard to be gay in the West Bank

På Västbanken och i Gaza är homosexualitet förbjudet enligt lag. Kontro träffade homosexuella araber som för att undvika att dödas och leva ut sin homosexualitet söker tillstånd  att under 72 timmar få fly in i Tel Avivs nattvärld.

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Live Support