Undvik en arvstvist genom att skriva ett testamente

Hur vill du att kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas? En väldigt morbid fråga, men den saknar inte relevans. Faktum är att de flesta har ganska tydliga önskemål om vem som ska ärva och, kanske framförallt, vad de närstående ska få ärva för någonting. Det är långt ifrån givet att detta sker. 

Vår svenska arvsrätt reglerar vem som ska ärva och i vilken ordning. Du kan således exempelvis ha lovat att en person i din närhet ska ärva din bil – men detta blir inte fallet om det inte kan ledas i bevis. 

Detta är också ett klassiskt exempel på hur en arvstvist tar vid. En – eller flera – personer känner sig förfördelade i samband med att kvarlåtenskapen efter en närstående ska fördelas. Man har tänkt sig, räknat med – och tycker sig ha rätt till – att ärva vissa saker, men arvsrätten säger annorlunda. En arvstvist tar vid och det handlar då också om en känslomässigt påfrestande process – detta i och med att den sker mot sina släktingar och den egna familjen. 

Anlita en jurist inom familjerätt

För att återgå till textens inledning: du kan själv påverka vilka som ska ärva och vem som ska ärva vad. Detta genom att kontakta en jurist inom familjerätt och skriva ett testamente. Ett skrivet testamente trumfar – till stor del – arvsrätt och de enda som inte påverkas av ett sådant är bröstarvingarna. I övrigt så kan du själv alltså se till att din kvarlåtenskap fördelas helt enligt dina önskemål. Det kan förhindra onödigt bråk och förhindra en arvstvist. 

Viktigt om ni lever som sambos 

Detta är särskilt viktigt vad gäller en typ av förhållande. Lever du tillsammans med din partner som sambo så innebär detta att varken du – eller din partner – har rätt att ärva varandra. Är ni gifta så sker detta automatiskt och enligt vår arvsrätt. 

Detta kan ställa till enorma problem. Din partner har ingen rätt att exempelvis ärva bostaden, bilen, båten och så vidare om det är du som köpt den. Ett skrivet testamente eller ett samboavtal är lösningen på detta. Kontakta en sakkunnig jurist inom familjerätt och säkra framtiden för den du älskar.  Här en jurist firma som kan hjälpa dig inom familjerätt

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Familjerätt Västerås – professionell juridisk hjälp 

Det finns många olika juridiska fält och med detta så kommer också väldigt många olika jurister och advokater med olika inriktningar. Ett av de mer komplexa fälten är inom familjerätt och detta av den enkla anledningen att det ofta kan handla om stora känslor. 

En tvist inom familjerätt i Västerås kan exempelvis handla om hur vårdnaden om barnen ska se ut i samband med en separation eller en skilsmässa. Det är också vid sådana lägen som man behöver professionell rådgivning, juridiska kunskaper och ett mentalt stöd. Att anlita en advokatbyrå inriktad på familjerätt i Västerås är ett viktigt steg i samband med att en vårdnadstvist inleds. 

Vårdnadstvister är svåra att hantera

Antalet vårdnadstvister i Sverige har under senare år ökat. Det är också en tvist som alltid har två sidor. Oavsett om man är den som söker ensam vårdnad eller den part som, så att säga, försvarar sin fortsatta rätt till vårdnad om barnen så kommer man att behöva juridisk hjälp av en advokat inom familjerätt i Västerås. 

Handlar det om att man söker ensam vårdnad som en följd av att den andre vårdnadshavaren inte är lämplig – eller erbjuder en direkt olämplig miljö för barnen att vistas i – så måste också detta kunna ledas i bevis. Samma sak om man måste försvara sin rätt för fortsatt vårdnad: en advokat kan bidra med råd och med att bygga upp ett försvar som hjälper dig. 

En advokat ger dig stöd 

En vårdnadstvist innebär också en stor känslomässig prövning och det handlar även om en process som är svår att förutspå. Även om man från statens sida alltid utgår från det som är bäst för barnen – och att utgångspunkten i detta är gemensam/delad vårdnad – så är varje ärende unikt. 

Därför blir det också avgörande med rätt kunskap inom familjerätt i Västerås och en skicklig advokat. Det gör skillnad och i många fall kan denne dessutom hjälpa par som befinner sig i en vårdnadstvist att hitta en lösning innan det hela når domstol. Här blir exempelvis samarbetssamtal något som ofta visar sig lösa upp knutarna gällande kommunikation och samarbete. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Advokat i Stockholm: Din juridiska expert

Att navigera i det svenska rättssystemet kan vara en utmaning för de flesta. Komplexiteten och mångfalden av lagar och regler kan vara överväldigande. Men oro inte! En advokat i Stockholm kan vara din räddning när du står inför juridiska problem och frågor. Överlämna dina bekymmer till en expert som har full koll på läget.

En juridisk expert som du kan lita på

Det svenska rättssystemet är känt för sin komplexitet. Att bemästra det och veta hur man hanterar olika situationer kräver år av studier och praktisk erfarenhet. Det är inte alla som väljer att utbilda sig till jurister, men det är tur att det finns de som tar på sig uppdraget att hjälpa andra.

Om du inte har spenderat dina universitetsår med näsan i lagboken men nu står inför juridiska utmaningar, behöver du inte oroa dig. Genom att anlita en advokat i Stockholm kan du få den juridiska expertis du behöver, även om du inte har kunskap om alla komplicerade regler och lagar. Du kan ändå uppnå det önskade utfallet i din fråga med hjälp av en erfaren advokat.

Bred kompetens för alla typer av problem

Rättsliga frågor kan uppstå när du minst förväntar dig det. Det är inte bara vid allvarliga brott som en advokat kan vara till hjälp. Det kan handla om vårdnadstvister vid en skilsmässa eller att en nära vän hotas av utvisning från landet.

En advokat i Stockholm kan även ge råd och stöd när det gäller företagsrelaterade ärenden. Om du driver ditt eget företag och behöver förstå de komplexa skattereglerna, kan en advokat vara den perfekta lösningen för dig. De har full koll på alla snåriga riktlinjer och kan vägleda dig genom dem. Oavsett vilket problem du står inför kan du få den hjälp du behöver.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Aktieägaravtal – spelregler för delägare

Om du engagerar dig som delägare i ett aktiebolag, bör du se till att det upprättas ett korrekt aktieägaravtal. Anlita en juridisk byrå som kan bolagsrätt!

Att bli egenföretagare är för många en dröm. Ett sätt att uppfylla drömmen är att bilda ett aktiebolag med flera delägare, där det nybildade företagets framtid målas i enbart ljusa färger. Men att driva företag är inte enbart en dans på rosor. Tidsplanen för att utveckla en ny produkt kan dra ut på tiden. När produkten väl är färdig tar det längre tid att få den lanserad på marknaden.

En företagare måste ha en optimistisk syn på sitt företag, men att vara alltför entusiastisk kan leda till problem. Att budgeten för kostnaderna överskrids hör till vanligheten i ett nystartat bolag med påföljd att likviditeten sinar. Hur ska problemen lösas?

Aktieägaravtal reglerar kriser

I en situation där delägarna i ett aktiebolag måste tillskjuta nya likvida medel, uppstår nästan alltid problem. Alla delägare har kanske inte samma ekonomiska möjligheter. Om en delägare skjuter till hela kapitalbehovet, blir övriga aktieägare utspädda, vilket kan leda till att minoritetsägare tappar intresset för bolaget.

För att reglera eventuellt uppkommande kriser bland delägare, är det viktigt att i tidigt skede upprätta ett aktieägaravtal. Ett sådant avtal kan innefatta en rad olika paragrafer. Delägarna avgör själva vad som ska ingå, men det är klokt att anlita en advokat för granskning av aktieägaravtal. Ännu bättre är det att låta en erfaren jurist med kompetens inom bolagsrätt komma med förslag till avtalstext.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Anklagad för bedrägeri?

Bedrägeri är ett mycket vanligt brott. Näst efter skadegörelse är det faktiskt det vanligaste brottet i Sverige. Att bli anklagad och anmäld för bedrägeri är mycket allvarligt. Straffet för bedrägeri är 2 år, ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst 6 månader. För grovt bedrägeri är straffet högst 6 år.

Bedrägeri är ett mycket vanligt brott. Näst efter skadegörelse är det faktiskt det vanligaste brottet i Sverige. Att bli anklagad och anmäld för bedrägeri är mycket allvarligt. Straffet för bedrägeri är 2 år, ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst 6 månader. För grovt bedrägeri är straffet högst 6 år.

Blir man anklagad för bedrägeri skall man se till att fråga efter en försvarare så fort man får möjlighet. Du kan tilldelas en juridiskt kunnig person som hjälper dig men du har också möjlighet att välja själv vilket advokat eller jurist som du vill. Du kan då själv kontakta advokat vid bedrägeri.

Val av advokat

När det kommer till att välja advokat är det bra att anlita någon som har erfarenhet av bedrägerimål sedan tidigare. Ännu bättre är det såklart om din försvarare har kunskap om just den typen av bedrägeri som du står anklagad för. Det finns nämligen en del olika kategorier med bedrägerier och de skiljer sig åt på flera väsentliga plan.

Advokaten hjälper dig under processen och ger dig råd angående hur du bör agera och säga. I Sverige har man ingen skyldighet att bevisa sin skuld och kan därför välja att hålla tyst. Advokaten kan också vara med dig under förhören.

Vad krävs för att bli straffad?

När ett bedrägeribrott anmäls så startas en brottsutredning som sedan leder vidare till en förundersökning. Under förundersökningen samlar åklagaren in bevismaterial, dokumentation från förhör och vittnesmål. Om man anser att det finns nog med bevis och material att få den anklagade dömd så går fallet vidare till rättegång och fallet bedöms då av en domstol. man anser det vara ett bedrägeri om gärningsmannen har:

  • Vilselett offret genom att exempelvis ljuga eller undanhålla sanningen.
  • Fått någon att handla på ett sätt som hen vanligtvis inte skulle och på så sätt tillskansat sig pengar eller värdeföremål.
Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Få hjälp med ditt arbetstillstånd

När du är i behov av ett arbetstillstånd så finns det exceptionell hjälp att få. Det finns duktiga jurister inom området som gör det enklare för dig att lyckas.

Har du träffat din andra halva i härliga Kanada och nu efter en lång tid med distansförhållande är ni redo att ta steget längre? Han vill flytta till dig i Sverige och såklart göra det rätt enligt konstens alla regler. Det är bara tur att du har så goda kontakter som erbjöd honom jobb inom det yrke han är utbildad, redan innan han är i Sverige.

För att få lov att ta jobbet, så måste han ha ett arbetstillstånd. Ett arbetstillstånd som ger honom tillåtelse att arbeta i Sverige. För har han inte det, då begår både han och arbetsgivaren ett brott. Det är viktigt att känna till allting, för att göra det så bra som möjligt inför flytten till Sverige.

Vem tar beslut om arbetstillstånd?

Den, som tar beslutet om personen får ett arbetstillstånd, är Migrationsverket. Detta kan vara en väldigt långdragen process och kan rent av ta uppemot ett år. För den som vill skynda på processen finns det jurister inom ämnet att anlita. De kan korta ned processen och hjälpa till att få ett lyckat beslut.

När du anlitar jurister tar tiden istället runt en månad. Dessutom sköter de hela ansökningen på rätt sätt. Resultatet blir att du har en större chans att få ett godkänt resultat. Vänd dig till företag som har full koll på arbetstillstånd och följer ändringar som görs.

Lär dig mer om arbetstillstånd, gå till denna sida: arbetstillstånd.eu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Familjerätt Stockholm – ta juridisk hjälp

Att man hamnar i en juridisk knipa är sällan någonting man räknar med. För de flesta så går man genom livet utan att behöva kontakta en jurist för rådgivning. Men, det kan också komma oväntade tillfällen då man plötsligt befinner sig i ett läge där man behöver hjälp av en jurist.

Inte sällan så handlar det för privatpersoner om att denna jurist är specialiserad på familjerätt i Stockholm – vilket också gör att man hamnat i en konflikt med en familjemedlem. Det som utmärker just familjerätt i Stockholm är att tvister och konflikter sker inom familjen. Exempelvis då i samband med en skilsmässa.

Att man skiljer sig är naturligt idag. Många äktenskap slutar med en skilsmässa och detta sagt utan att vara cynisk – det är en del av verkligheten och det är också bevisat av statistik. De flesta av dessa skilsmässor blir lösta utan några större problem. Man kommer överens om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar i huset och vem som ska ha bilen: man agerar vuxet och rationellt.

Men, vissa skilsmässor blir riktigt infekterade och det är då man också behöver en jurist inom familjerätt i Stockholm för rådgivning och juridisk hjälp genom processen. Det finns all anledning att ta den hjälpen så snart som möjligt om man upptäcker att man inte kan komma överens.

Vårdnadstvist – hitta en väg för samtal

Samma sak gäller för en vårdnadstvist. Tyvärr ser man en ökning vad gäller sådana – och i många fall så handlar det om saker som de facto kan lösas innan de når Tingsrätten. En jurist inom familjerätt i Stockholm är ett bra första steg i detta då man ofta behöver en mer professionell röst i rummet. Handlar det om att man inte kan komma överens om var barnen ska bo, hur länge de ska bo hos var och en eller om andra frågor inom samma område så kan samtalet och kommunikationen bli enklare om man har en jurist som för ens talan. Givetvis då från båda håll.

Varje kommun i Sverige är dessutom, enligt lag, tvungna att erbjuda samarbetssamtal i samband med – och i syfte att hjälpa vid – att en vårdnadstvist initieras. Vid ett sådant kan man med sin jurist och representanter från kommunen hitta en lösning som passar både parter – och där barnen även fortsatt får samma kontakt med sin mamma och pappa.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Våldtäkt – ett dolt brott

Under Me too-rörelsen gick mängder av kvinnor ut och berättade om sexuella övergrepp. Det blev tydligt att våldtäkt är ett brott som sker mycket i det dolda.

År 2017 var ett speciellt år. Inte bara i Sverige, utan stora delar av världen. Det var nämligen året som “Me too” slog igenom. Me too började som hashtags på sociala medier. Kvinnor, för det var nästan uteslutande kvinnor, började berätta om sexuella övergrepp de varit utsatta för. Och det visade sig att många män hade lik i garderoben.

Me too var ett bevis på att det fortfarande skedde otroligt mycket strukturellt sexualiserat våld i samhället. Inte minst på arbetsplatser. Miljontals modiga kvinnor över hela världen gick ut och berättade om saker de hållit inne på under flera år. I vissa fall ledde det till och med till rättsliga konsekvenser flera år efter övergreppen.

Misstänkt för våldtäkt

En som blev misstänkt för våldtäkt var bland annat den folkkära snickaren och tv-profilen Martin Timell. Han gick från att vara populär och folklig till att bli en paria på mer eller mindre en natt. TV4 valde att avsluta allt samarbete med profilen efter de grova anklagelserna och sparkade snickaren från hans program “Äntligen hemma”.

TV4-profilen blev även polisanmäld för våldtäkt, men friades i tingsrätten. Domen överklagades till nästa instans, men även i hovrätten blev Martin Timell friad från samtliga våldtäktsanklagelser. Han stämde därför tv-kanalen för uteblivet arvode och fick rätt till hela 8,9 miljoner kronor för att hans arbetsgivare hade hindrat honom från att arbeta.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Viktigt att vara noga med arbetstillstånd

När man som arbetsgivare har planer på att ta in arbetskraft från land utanför EU är arbetstillstånd viktigt. Att skynda långsamt kan vara en klok idé.

Det finns många anledningar till att man som företagare vill ha arbetskraft som kommer från länder utanför EU. Det viktigaste att komma ihåg är att alltid göra klart allt enligt reglerna och det innebar att arbetstillståndet behöver vara klart innan den anställde kommer till landet för att börja sitt arbete.

Det finns speciella tillfällen då arbetstillståndet kan sökas när den tilltänkta personalen redan är i landet. Då handlar det om att de besitter en speciell kompetens som inte går att hitta i landet. Som kanske en forskare inom ett visst område eller en tekniker som har specialkompetens som inte finns i Sverige.

Ansökan om arbetstillstånd

För att överhuvudtaget kunna starta en ansökan ska tjänsten ha funnits på Platsbanken i minst tio dagar. Detta gäller alltså om ett företag ska anställa personal utanför EU. Den tilltänkta måste ha fått erbjudandet av företaget och därefter är det företagaren som lämnar in ansökan hos Migrationsverket. I ansökan ska kopior av den anställdes pass skickas med.

Arbetsgivaren är skyldig att ge den anställde lön enligt kollektivavtal och se till att denne även har försäkringar som behövs från första dagen. Hur lång tid ansökningsprocessen tar varierar. Men det är bra att vara ute i god tid då den första ansökan kan ta mer än ett år. Arbetstillstånd gäller i max två år och en ny ansökan måste göras vid förlängning. Läs vidare om arbetstillstånd här: www.arbetstillstånd.net

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arvsrätt kan vara komplicerat

Det borde vara ganska enkelt med arvsrätt. Barnen ärver sina föräldrar, och den som inte har barn kan upprätta ett testamente till förmån för vem som helst.

I verkligheten är det inte så enkelt, för familjer splittras, det finns särkullbarn, och det kan vara så att vissa syskon alltid gynnas mer än de andra. Anledningen till att det blir så mycket bråk runt arvsrätt är det enkla faktum att folk inte håller sams utan låter egenintresse och avundsjuka styra så mycket.

Vet man att familjesituationen är lite ansträngd kan man ta hjälp av en advokat för att fastställa arvsrätten. Det kan finnas bonusbarn som bor långt borta och som man inte har kontakt med. Ändå har de rätt till sitt arv när föräldern dör.

Arvsrätt berör alla

När det gäller bonusbarnen vill man ofta inkludera dem i familjegemenskapen, men när det gäller arvsrätt kan det vara lurigt att genomföra rättvisan med de lagar som finns. Det enklaste är ofta att adoptera dem, om detta godkänns av alla parter. Man anlitar en advokat som kan skriva alla papper, från adoptionsansökningar till testamenten och kontrakt.

Ibland kan det vara ett biologiskt barn som man inte vill ska ärva, om det finns risk för misskötsamhet och slöseri. Man kan ha två barn som ska dela på ett företag, men ett av dem kanske inte kan anförtros så stora värden. Kanske vill barnet inte det heller, och då är det bäst att skriva papper och ge annan kompensation. Advokaten kan ge förslag på formulering.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik