Om oss

Vi som dagligen arbetar med juridik stöter ofta på missförstånd. Vanliga privatpersoner kontaktar oss för rådgivning i frågor och i början av samtalet så anser de sig ha rätten på sin sida. Bara för att några minuter in inse att saker och ting inte alls är så självklara som de till en början verkat.

Det är just detta som vi vill förhindra genom den här sidan. Vi vill minska missförstånden och vi vill, framförallt, försöka få folk i gemen att undvika de fallgropar som finns i samband med vanliga situationer. Hur undviker man att hamna i tvist mot en hantverkare? Hur kan man undvika att hamna i en konflikt gällande dolda fel i hus? Hur kan man agera för att slippa bråk med ett försäkringsbolag?

Utöver detta så ska vi även titta närmare på andra vanliga tvister och hur sådana kan undvikas – och hur man ska agera om man hamnar i en sådan. Även om man kan mycket om juridik så ska man veta att allt inte är svart eller vitt: alla ärenden är unika och ibland finns gråzoner. Man kan hamna i konflikter och tvister på ett väldigt oväntat sätt. Vad händer exempelvis om man inte kan komma överens om ett arvskifte med övriga medlemmar i en familj? Hur ska man agera om man inser att man – efter en skilsmässa – har svårt att lösa vårdnadsfrågan om de gemensamma barnen – är en vårdnadstvist det enda alternativet? Vi tittar närmare även på mer känsliga frågor.

Målet är att överföra vår erfarenhet och vår gedigna kunskap till dig som läsare. Du ska besöka vår sida och känna att du lärt dig någonting nytt om juridik. Välkommen.