Vårdnadstvist i uppförsbacke

Det är inte lätt att vara i en vårdnadstvist. Det är faktiskt jobbigt på alla plan det kan vara jobbigt. Man jobbar ständigt i en uppförsbacke för att lyckas få det så bra som möjligt för barnen.

En vårdnadstvist är inget man går igenom själv. Man behöver experter vid sin sida för att lyckas med den. Men innan man kommer så långt kan man försöka ta hjälp av familjerätten. Ibland lyckas man med att lösa konflikterna och hur man ska göra med barnen redan där. Men det är inte alla som vill gå dit och det är inte heller alla som lyckas lösa det hos dem. Vill man gå dit så är det frivilligt. Du får ofta då hjälp i din egen kommun. Tvist om vårdnaden är ofta ett arbete i uppförsbacke. Det är långt ifrån enkelt, även om man har en expertadvokat vid sin sida tar det väldigt lång tid och kan vara en väldigt krokig väg tills man når sitt mål.

En lång process med vårdnadstvist

Trots att man arbetar så snabbt man kan för barnens skull, så är det minst sagt en långdragen process att gå igenom en vårdnadstvist. Man får räkna med åtminstone två år från start. Det är viktigt att du under hela tiden har bra hjälp vid din sida. Det får du från en advokat som är expert på vårdnadstvister. Oavsett var du befinner dig i landet så kan du få denna hjälpen. Det finns advokater lite överallt, dock måste man hitta rätt. Det är viktigt att man väljer en advokat som är experter på just vårdnadstvister. Så kolla och prata med dem om det. Du hittar flera olika firmor med en enkel sökning på internet.

Barnens bästa genom vårdnadstvisten

Hela denna processen uppstår på grund utav att man har barn tillsammans med någon. Att den ena kanske inte är lämplig som vårdnadshavare, eller att ni inte alls kan komma överens. Trots det kommer man under hela denna processen arbeta för barnen. Man kommer ha dem i fokus och göra det som är bäst för dem. Barnen är prioriteringen under hela processen. Även om ert fall går upp i domstol kommer man ta hänsyn till barnen. I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar, endast vid speciella anledningar kan det tas ifrån. Det kan vara om den ena föräldern är kriminell, missbrukare eller något annat som gör den olämplig.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Konsten att komma överens om vårdnad

Vid en skilsmässa i Göteborg kan föräldrarna vara mycket osams och då är det svårt att enas om vem som ska ha vårdnaden om barnen. Anlita en jurist inom familjerätt ifall ni inte blir sams.

Det allra bästa är om man låter de hätska känslorna stå åt sidan och kommer överens i godo och undviker en tvist om vårdnad i Göteborg. I de flesta fall brukar man kunna diskutera fram en lösning som båda parterna kan godta. Det är lugnast och bäst för barnen. Men i svåra fall, där det kanske förekommer hot, våld och missbruk, kan en förälder vara olämplig som vårdnadshavare.

Vårdnad är bestämmanderätt

Delad vårdnad har man när man har lika mycket ansvar för barnen. Om någon begär ensam vårdnad ska det finnas starka skäl, och kan man inte bli överens leder det till en vårdnadstvist i domstol. Vårdnad innebär bestämmanderätt över skolgång, ansvar för barnets identitetshandlingar och var man ska bo. Däremot har den andra föräldern umgängesrätt med sitt barn. Man ska bara komma överens om hur detta ska se ut.

Inga barn ska behöva uppleva att pappa eller mamma är en främling. Barnen behöver båda sina föräldrar. Det är grundprincipen. Sedan kan detta gå snett av flera olika skäl. Om föräldrarna bor långt ifrån varandra kan det ställa till problem när det gäller umgängesrätten också. En advokat är lugn och trygg och kan reda ut dessa svåra frågor, så att ni får veta vad som gäller och vad man som förälder behöver göra.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad