Entreprenadtvist – vanligt förekommande

I samband med ett byggprojekt så tar både entreprenören och byggherren risker. Viktigt är att båda parter är väl medvetna om vilka skyldigheter man har, hur rättigheterna ser ut samt hur hög kostnaden ska vara och hur tidslinje samt betalningsvillkor ska se ut. 

Allt detta ska tydligt framgå i det avtal som skrivs, men tyvärr så sker det ofta olika missförstånd som kan leda till konflikter mellan parterna. Om det exempelvis handlar om förseningar, om ökade kostnader eller om att det finns fel och brister – enligt byggherren – så kan det leda till att en entreprenadtvist tar vid. 

Svårt att reda ut vem som har rätt 

Det handlar då om en process som sällan är enkel att lösa och om att vikten av juridisk kunskap både blir stor – och absolut nödvändig. Tyvärr så tar många för givet att man har rätten på sin sida och därför driver en process mot den andra parten. Det kan i slutändan visa sig bli både tidskrävande och kostsamt. Man måste först och främst fullt ut förstå avtalet och hur det är utformat. 

Dels så handlar en entreprenadtvist även om att man måste kunna leda olika påståenden i bevis. Har man kontraktsdokument, korrespondens sparad, vittnen som kan stärka ens påståenden samt exempelvis tekniska rapporter så ökar man sina chanser att vinna en entreprenadtvist. Saknas detta så kan det handla om att ord står mot ord och att chanserna med att vinna målet kan minskas dramatiskt. 

Ta alltid juridisk hjälp 

Det talande med en entreprenadtvist är just att det ofta handlar om höga kostnader och lång tid innan en dom faller. Därför kan det vara att föredra att försöka hitta en förlikning och en slags mellanväg som passar för båda parter. Ett annat tips rör avtalet som utformas. I detta kan man även inkludera en klausul som stipulerar hur en eventuell framtida tvist ska lösas. 

Vanligt är att det då kan handla om ett skiljeförfarande. Kort sagt: genom att ta professionell hjälp med att utforma avtalet så kan man dels undvika att hamna i en entreprenadtvist, men även klargöra hur en sådan ska hanteras. Oavsett vilket: ett juridiskt ombud är alltid viktigt. 

Behöver du juridisk hjälp? Besök denna webbplatsen: entreprenadstvist.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik