Undvik en arvstvist genom att skriva ett testamente

Hur vill du att kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas? En väldigt morbid fråga, men den saknar inte relevans. Faktum är att de flesta har ganska tydliga önskemål om vem som ska ärva och, kanske framförallt, vad de närstående ska få ärva för någonting. Det är långt ifrån givet att detta sker. 

Vår svenska arvsrätt reglerar vem som ska ärva och i vilken ordning. Du kan således exempelvis ha lovat att en person i din närhet ska ärva din bil – men detta blir inte fallet om det inte kan ledas i bevis. 

Detta är också ett klassiskt exempel på hur en arvstvist tar vid. En – eller flera – personer känner sig förfördelade i samband med att kvarlåtenskapen efter en närstående ska fördelas. Man har tänkt sig, räknat med – och tycker sig ha rätt till – att ärva vissa saker, men arvsrätten säger annorlunda. En arvstvist tar vid och det handlar då också om en känslomässigt påfrestande process – detta i och med att den sker mot sina släktingar och den egna familjen. 

Anlita en jurist inom familjerätt

För att återgå till textens inledning: du kan själv påverka vilka som ska ärva och vem som ska ärva vad. Detta genom att kontakta en jurist inom familjerätt och skriva ett testamente. Ett skrivet testamente trumfar – till stor del – arvsrätt och de enda som inte påverkas av ett sådant är bröstarvingarna. I övrigt så kan du själv alltså se till att din kvarlåtenskap fördelas helt enligt dina önskemål. Det kan förhindra onödigt bråk och förhindra en arvstvist. 

Viktigt om ni lever som sambos 

Detta är särskilt viktigt vad gäller en typ av förhållande. Lever du tillsammans med din partner som sambo så innebär detta att varken du – eller din partner – har rätt att ärva varandra. Är ni gifta så sker detta automatiskt och enligt vår arvsrätt. 

Detta kan ställa till enorma problem. Din partner har ingen rätt att exempelvis ärva bostaden, bilen, båten och så vidare om det är du som köpt den. Ett skrivet testamente eller ett samboavtal är lösningen på detta. Kontakta en sakkunnig jurist inom familjerätt och säkra framtiden för den du älskar.  Här en jurist firma som kan hjälpa dig inom familjerätt

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Familjerätt Västerås – professionell juridisk hjälp 

Det finns många olika juridiska fält och med detta så kommer också väldigt många olika jurister och advokater med olika inriktningar. Ett av de mer komplexa fälten är inom familjerätt och detta av den enkla anledningen att det ofta kan handla om stora känslor. 

En tvist inom familjerätt i Västerås kan exempelvis handla om hur vårdnaden om barnen ska se ut i samband med en separation eller en skilsmässa. Det är också vid sådana lägen som man behöver professionell rådgivning, juridiska kunskaper och ett mentalt stöd. Att anlita en advokatbyrå inriktad på familjerätt i Västerås är ett viktigt steg i samband med att en vårdnadstvist inleds. 

Vårdnadstvister är svåra att hantera

Antalet vårdnadstvister i Sverige har under senare år ökat. Det är också en tvist som alltid har två sidor. Oavsett om man är den som söker ensam vårdnad eller den part som, så att säga, försvarar sin fortsatta rätt till vårdnad om barnen så kommer man att behöva juridisk hjälp av en advokat inom familjerätt i Västerås. 

Handlar det om att man söker ensam vårdnad som en följd av att den andre vårdnadshavaren inte är lämplig – eller erbjuder en direkt olämplig miljö för barnen att vistas i – så måste också detta kunna ledas i bevis. Samma sak om man måste försvara sin rätt för fortsatt vårdnad: en advokat kan bidra med råd och med att bygga upp ett försvar som hjälper dig. 

En advokat ger dig stöd 

En vårdnadstvist innebär också en stor känslomässig prövning och det handlar även om en process som är svår att förutspå. Även om man från statens sida alltid utgår från det som är bäst för barnen – och att utgångspunkten i detta är gemensam/delad vårdnad – så är varje ärende unikt. 

Därför blir det också avgörande med rätt kunskap inom familjerätt i Västerås och en skicklig advokat. Det gör skillnad och i många fall kan denne dessutom hjälpa par som befinner sig i en vårdnadstvist att hitta en lösning innan det hela når domstol. Här blir exempelvis samarbetssamtal något som ofta visar sig lösa upp knutarna gällande kommunikation och samarbete. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik