Vårdnadstvist Stockholm – rätt försvar gör skillnad 

Hur kan man egentligen vinna en vårdnadstvist i Stockholm? Frågan ställs ofta av personer som befinner sig i en sådan och som antingen söker om ensam vårdnad – eller som, på andra sidan, försvarar sin fortsatta rätt till vårdnaden om barnen. I den här texten ska vi ge några tips om en vårdnadstvist i Stockholm och visa på vad som kan öka chanserna till att vinna ett sådant mål.

 Innan dess dock så ska vi även säga att varje mål är unikt och att det alltid sker en saklig bedömning från rättens sida – där utgångspunkten vilar på vad som är det bästa för barnen. Gällande det senare så utgår man också från att fortsatt gemensam vårdnad är det bästa, men som sagt, det beror också helt på hur ärendet i fråga ser ut.

 En annan viktig sak att säga är att många ger sig in i en vårdnadstvist i Stockholm av fel skäl. Man vill kanske hämnas, man känner sig sviken och man vill förstöra för den forne partnern. Förblindad av detta kan man alltså inleda en vårdnadstvist i syfte att skada den andre genom att ta bort det hen älskar mest – sina barn – och detta är givetvis moraliskt förkastligt och det skadar samtidigt barnen i fråga. 

Med det sagt: här kommer några tips: 

  • Anlita ett juridiskt ombud. Att ha en engagerad och skicklig jurist gör skillnad – oavsett om du försvarar dig eller om du söker ensam vårdnad. Juristen hjälper dig att samla fakta, bevis och värdefull information som kan gynna dig i rätten. Utöver detta så får du även stöd genom en väldigt jobbig period. 
  • Visa engagemang. Se till att även fortsatt vara engagerad och delaktig i barnens liv – skola, idrotter, besök på vårdcentraler och så vidare. Var den pappa/mamma de behöver. Detta syns i rätten, tro inget annat. 
  • Var vuxen. Det kan vara frestande att skriva någonting syrlig på sociala medier. Det kan vara enkelt att skicka ett sms till den forne partnern – och det kan vara väldigt enkelt att skylla allt på denne inför barnen. Allt detta kan slå tillbaka – rejält. Se till att uppträda vuxet och värdigt. Sätt barnen först!