Juridisk hjälp med gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad för barnen efter en skilsmässa kan kännas som en självklarhet. Tyvärr är det ofta långt ifrån lätt att få till. Då kan ni behöva kalla in juridisk hjälp för att komma överens.

FN:s barnkonvention är tydlig på två punkter. Det är barnets bästa som är det viktigaste, och ni båda föräldrar har gemensamt ansvar för ert barn. Det är inte så länge sedan Sverige skrev under på detta viktiga dokument, men nu är det påskrivet och då är det detta som gäller. Det låter ju ganska enkelt, ändå. Klart att barnet är viktigast, och klart att detta barn är ett gemensamt ansvar för båda föräldrarna. Där är de allra flesta överens. När det sedan kommer till att bestämma precis vad det bästa för barnet innebär, kan åsikterna gå isär. Även om ni är överens om att gemensam vårdnad är rätt kan det vara svårt att enas om exakt hur den uppdelningen ska se ut.

Gemensam vårdnad är också en juridisk fråga

Många tänker nog i första hand på bittra strider om enskild vårdnad när de hör om par som söker juridisk hjälp med vårdnadstvister. Faktum är att även i situationer med gemensam vårdnad kan det finnas anledning att vända sig till en advokat. Har föräldrarna till barnet extra svårt att komma överens hamnar frågan till slut i rättssystemet, beroende på hur stor påverkan frågan har på barnet. Det kan handla om allt från vilken kommun barnet ska bo i till hur stor del av tiden barnet ska vara hos den ena eller den andra föräldern. För att återknyta till FN:s barnkonvention: barnets bästa är viktigast. Kan inte föräldrarna gemensamt komma överens om vad det innebär kliver samhällets apparat in och avgör.

En advokat kan medla om gemensam vårdnad

Många vill nog ändå undvika just ett myndighetsbeslut i frågor som rör deras barn. Då kan det vara bra att komma ihåg att en advokatfirma kan bistå med betydligt mer än vad du tror. Advokater i familjerätt är vana medlare och kan hjälpa två trätande parter att komma överens utan att blanda in en domstol. Det brukar vara till stor hjälp att bara prata med någon som har full koll på juridiken. Om inte annat kan det kännas som stundens allvar att gå till en advokat och få hjälp med barnets bästa av den vuxne i rummet, om ni nu inte klarar av det själva.