Konsten att komma överens om vårdnad

Vid en skilsmässa i Göteborg kan föräldrarna vara mycket osams och då är det svårt att enas om vem som ska ha vårdnaden om barnen. Anlita en jurist inom familjerätt ifall ni inte blir sams.

Det allra bästa är om man låter de hätska känslorna stå åt sidan och kommer överens i godo och undviker en tvist om vårdnad i Göteborg. I de flesta fall brukar man kunna diskutera fram en lösning som båda parterna kan godta. Det är lugnast och bäst för barnen. Men i svåra fall, där det kanske förekommer hot, våld och missbruk, kan en förälder vara olämplig som vårdnadshavare.

Vårdnad är bestämmanderätt

Delad vårdnad har man när man har lika mycket ansvar för barnen. Om någon begär ensam vårdnad ska det finnas starka skäl, och kan man inte bli överens leder det till en vårdnadstvist i domstol. Vårdnad innebär bestämmanderätt över skolgång, ansvar för barnets identitetshandlingar och var man ska bo. Däremot har den andra föräldern umgängesrätt med sitt barn. Man ska bara komma överens om hur detta ska se ut.

Inga barn ska behöva uppleva att pappa eller mamma är en främling. Barnen behöver båda sina föräldrar. Det är grundprincipen. Sedan kan detta gå snett av flera olika skäl. Om föräldrarna bor långt ifrån varandra kan det ställa till problem när det gäller umgängesrätten också. En advokat är lugn och trygg och kan reda ut dessa svåra frågor, så att ni får veta vad som gäller och vad man som förälder behöver göra.