Få professionellt stöd med specialiserad LVU-advokat.

Det kan finnas mer än en anledning att kontakta en LVU-advokat. Bedömer du att domstolen dömt fel, eller om du behöver mer rådgivning så finns de oftast bara ett telefonsamtal bort.

Det görs regelbundna kontroller hur olika kommuner agerar i familjerättsmål som till exempel LVU. Det kan flera gånger konstateras att det finns stora brister i förfarandet hos vissa kommuner. Detta orsakar stort onödigt lidande hos de familjer som är berörda.
Få rättsfall kan vara så tunga för en förälder att driva själv som ett LVU-fall. Därför kan det vara bra att veta att det finns kunniga advokater som kan vara offentliga biträden vid ett fall där du anser att domstolen dömt fel gällande ditt barn. Titta närmare på några saker som kan vara klokt att tänka på innan du kontaktar en LVU-advokat nedan.

En kunnig LVU-advokat vid förhandlingarna.

Om socialnämnden har fattat beslutet att ett barn skall tas om hand så brukar processen gå relativt snabbt. Då tar man inte hänsyn till den tid som domstolen kan komma att behöva för att fatta ett beslut i ärendet. Ofta kan det därför bli aktuellt med förhandlingar upp till så mycket som fyra veckor efter att själva omhändertagandet har skett. Som vårdnadshavare är du kallad till förhandlingarna. Om du känner att du inte vill föra din egen talan, kan du med fördel kontakta en erfaren LVU-advokat som representerar dig i målet. Ofta kan du erbjudas gratis rådgivning innan påbörjade förhandlingar, så kontakta dem redan nu.