Familjerätt Stockholm – ta juridisk hjälp

Att man hamnar i en juridisk knipa är sällan någonting man räknar med. För de flesta så går man genom livet utan att behöva kontakta en jurist för rådgivning. Men, det kan också komma oväntade tillfällen då man plötsligt befinner sig i ett läge där man behöver hjälp av en jurist.

Inte sällan så handlar det för privatpersoner om att denna jurist är specialiserad på familjerätt i Stockholm – vilket också gör att man hamnat i en konflikt med en familjemedlem. Det som utmärker just familjerätt i Stockholm är att tvister och konflikter sker inom familjen. Exempelvis då i samband med en skilsmässa.

Att man skiljer sig är naturligt idag. Många äktenskap slutar med en skilsmässa och detta sagt utan att vara cynisk – det är en del av verkligheten och det är också bevisat av statistik. De flesta av dessa skilsmässor blir lösta utan några större problem. Man kommer överens om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar i huset och vem som ska ha bilen: man agerar vuxet och rationellt.

Men, vissa skilsmässor blir riktigt infekterade och det är då man också behöver en jurist inom familjerätt i Stockholm för rådgivning och juridisk hjälp genom processen. Det finns all anledning att ta den hjälpen så snart som möjligt om man upptäcker att man inte kan komma överens.

Vårdnadstvist – hitta en väg för samtal

Samma sak gäller för en vårdnadstvist. Tyvärr ser man en ökning vad gäller sådana – och i många fall så handlar det om saker som de facto kan lösas innan de når Tingsrätten. En jurist inom familjerätt i Stockholm är ett bra första steg i detta då man ofta behöver en mer professionell röst i rummet. Handlar det om att man inte kan komma överens om var barnen ska bo, hur länge de ska bo hos var och en eller om andra frågor inom samma område så kan samtalet och kommunikationen bli enklare om man har en jurist som för ens talan. Givetvis då från båda håll.

Varje kommun i Sverige är dessutom, enligt lag, tvungna att erbjuda samarbetssamtal i samband med – och i syfte att hjälpa vid – att en vårdnadstvist initieras. Vid ett sådant kan man med sin jurist och representanter från kommunen hitta en lösning som passar både parter – och där barnen även fortsatt får samma kontakt med sin mamma och pappa.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad