Juridisk hjälp med gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad för barnen efter en skilsmässa kan kännas som en självklarhet. Tyvärr är det ofta långt ifrån lätt att få till. Då kan ni behöva kalla in juridisk hjälp för att komma överens.

FN:s barnkonvention är tydlig på två punkter. Det är barnets bästa som är det viktigaste, och ni båda föräldrar har gemensamt ansvar för ert barn. Det är inte så länge sedan Sverige skrev under på detta viktiga dokument, men nu är det påskrivet och då är det detta som gäller. Det låter ju ganska enkelt, ändå. Klart att barnet är viktigast, och klart att detta barn är ett gemensamt ansvar för båda föräldrarna. Där är de allra flesta överens. När det sedan kommer till att bestämma precis vad det bästa för barnet innebär, kan åsikterna gå isär. Även om ni är överens om att gemensam vårdnad är rätt kan det vara svårt att enas om exakt hur den uppdelningen ska se ut.

Gemensam vårdnad är också en juridisk fråga

Många tänker nog i första hand på bittra strider om enskild vårdnad när de hör om par som söker juridisk hjälp med vårdnadstvister. Faktum är att även i situationer med gemensam vårdnad kan det finnas anledning att vända sig till en advokat. Har föräldrarna till barnet extra svårt att komma överens hamnar frågan till slut i rättssystemet, beroende på hur stor påverkan frågan har på barnet. Det kan handla om allt från vilken kommun barnet ska bo i till hur stor del av tiden barnet ska vara hos den ena eller den andra föräldern. För att återknyta till FN:s barnkonvention: barnets bästa är viktigast. Kan inte föräldrarna gemensamt komma överens om vad det innebär kliver samhällets apparat in och avgör.

En advokat kan medla om gemensam vårdnad

Många vill nog ändå undvika just ett myndighetsbeslut i frågor som rör deras barn. Då kan det vara bra att komma ihåg att en advokatfirma kan bistå med betydligt mer än vad du tror. Advokater i familjerätt är vana medlare och kan hjälpa två trätande parter att komma överens utan att blanda in en domstol. Det brukar vara till stor hjälp att bara prata med någon som har full koll på juridiken. Om inte annat kan det kännas som stundens allvar att gå till en advokat och få hjälp med barnets bästa av den vuxne i rummet, om ni nu inte klarar av det själva.

Offentlig försvarare och brottmålsadvokat

Alla har rätt till ett bra försvar, och ekonomi ska inte vara ett hinder för om man ska kunna anlita en bra försvarsadvokat. Därför har man många gånger rätt till en offentlig försvarare.

Brott som kan ge mer än sex månaders fängelse berättigar oftast till en offentlig försvarare. Men det sker inte per automatik utan det är tingsrätten som fattar beslut om detta och som även utser den advokat som ska verka som offentlig försvarare. Som brottsmisstänkt har man alltid rätt att själv välja vilken försvarare man vill ha. Kanske vet man redan namnet på en bra brottmålsadvokat som man kan föreslå? Om inte får man söka på internet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor för att hitta information om deras advokater. Det tar tid att bli en riktigt bra försvarsadvokat, och oftast är de med mest erfarenhet och många timmar i rätten de bästa.

Vad gör en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare ska vara lojal mot sin klient och tillvarata denna klients intressen. Det kan exempelvis innebära att advokaten måste bedriva egna utredningar gällande brottet som klienten misstänks för. Inte sällan innefattar det också att leta upp vittnen som kan tala till klientens fördel. Inför polisförhör kan advokaten förbereda sin klient och gå igenom de frågor som polisen troligtvis kommer att ställa. Advokaten kan sedan också sitta med som stöd vid förhören. Upplever man att försvarsadvokaten inte lever upp till de ställda kraven eller missköter sitt arbete kan man anmäla detta till Advokatsamfundet, och även byta advokat. Läs mer om offentlig försvarare på denna sida: offentligförsvarare.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Våldtäkt Göteborg kan vara svår att rapportera

Det är inte alltid en våldtäkt Göteborg är lika uppenbar som när en kvinna blir överfallen på en promenadväg i mörkret. Det kan lika gärna hända mellan två människor som känner varandra.

Han var sexton och hans extrapappa var 45. Det skulle bli ett “lära känna”- äventyr när de åkte ut med husvagnen för att fiska. Han såg framför sig hur se satt framför husvagnen och grillade nyfångad fisk i mörkret.

Nu blev det inte så för de fick ingen fisk men de åkte till samhället och köpte pizza. Så grillade de marshmallows istället. Husvagnen var varm och skön när de kröp ner i den stora sängen och ljuset släcktes. Men det var då han förstod att det här inte skulle bli bra.

Det är inte lätt att rapportera en sådan våldtäkt. Nu såg skolan att något var fel och han fick hjälp. Men det är väldigt svårt att förklara och bli trodd. Då behöver man en advokat.

När man blivit utsatt för en våldtäkt behöver man kunnig hjälp

Väldigt ofta är det genant och obehagligt att behöva berätta vad som hänt när det handlar om sex. Det är så privat och man är så sårbar. Därför finns det människor som valt att jobba bara med sådana fall. De kan leva sig in i vad som hänt och finnas där som stöd.

Det gäller att rapportera så fort som möjligt och man skall ha en advokat med sig vid alla förhör. Den advokaten blir ens stöd under hela processen och under rättegången. Läs mer om våldtäkt på denna webbsida: våldtäktgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En advokat för många olika ärenden

En advokat kan hjälpa dig när du ligger i fejd med någon och det är en allvarlig tvist. Men du kan också ha behov av en lite mindre tjänst, som ett dokument som måste vara lagenligt formulerat.

Det kan ibland bara handla om några bortglömda ord, ett villkor i ett kontrakt eller några förtydligande rader i ett testamente. Skillnaden kan betyda flera hundratusentals kronor om det vill sig illa. Därför måste alla kontrakt tänkas igenom noga och diskuteras med en advokat innan man utformar och undertecknar dem. Det gäller både i privata förhållanden och i affärsvärlden. Saker kan ställas på sin spets, och då är det bra att kunna visa upp en överenskommelse som håller juridiskt.

Kontrakt och testamenten för trygghetens skull

Man får ibland leka siare och förutse olika händelser i framtiden. Vad händer vid ett oväntat dödsfall, när arvet ska skiftas? Det kan bli rätt omvälvande förändringar, och en person kan få flytta ut ur sitt hus fortare än kvickt. Eventuella muntliga överenskommelser gäller inte, för då kan vem som helst komma och påstå att de ska ärva. Man måste ha ett färdigt och undertecknat testamente, och det bör vara utformat av en advokat.

Även inom ett företag med flera delägare bör det finnas underskrivna papper, som föreskriver vad som händer om någon drabbas av sjukdom, död eller skilsmässa. Vill man att företaget ska fortleva, bör man ha tänkt igenom villkoren. En advokat har stor vana vid liknande ärenden och hjälper gärna till.

Tvister om pengar eller vårdnad

När man inte alls kan komma överens med motparten, är det tyvärr ofta nödvändigt att be en advokat reda ut begreppen. Det finns lagar och regler som föreskriver vad som gäller i olika situationer, och advokaten har kunskap om detta. Det som är tråkigt är när tvisten drabbar barn eller andra sårbara personer, och där lagen säger en sak men känslorna en annan. Det bästa är om parterna kommer överens utan att konsultera en advokat.

Det kan uppstå starka känslomässiga konflikter när det handlar om en vårdnadstvist eller skilsmässa men i många fall kan faktiskt problemen lösas lätt. När man har pratat med en advokat brukar det klarna, och när parterna har tänkt efter kan de ofta mötas i någon form av samförstånd eller överenskommelse. Då har advokaten gjort en värdefull insats, genom att belysa vad juridiken säger och fått parterna att enas, så att ärendet inte behöver avgöras i domstol.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik