Aktieägaravtal – spelregler för delägare

Om du engagerar dig som delägare i ett aktiebolag, bör du se till att det upprättas ett korrekt aktieägaravtal. Anlita en juridisk byrå som kan bolagsrätt!

Att bli egenföretagare är för många en dröm. Ett sätt att uppfylla drömmen är att bilda ett aktiebolag med flera delägare, där det nybildade företagets framtid målas i enbart ljusa färger. Men att driva företag är inte enbart en dans på rosor. Tidsplanen för att utveckla en ny produkt kan dra ut på tiden. När produkten väl är färdig tar det längre tid att få den lanserad på marknaden.

En företagare måste ha en optimistisk syn på sitt företag, men att vara alltför entusiastisk kan leda till problem. Att budgeten för kostnaderna överskrids hör till vanligheten i ett nystartat bolag med påföljd att likviditeten sinar. Hur ska problemen lösas?

Aktieägaravtal reglerar kriser

I en situation där delägarna i ett aktiebolag måste tillskjuta nya likvida medel, uppstår nästan alltid problem. Alla delägare har kanske inte samma ekonomiska möjligheter. Om en delägare skjuter till hela kapitalbehovet, blir övriga aktieägare utspädda, vilket kan leda till att minoritetsägare tappar intresset för bolaget.

För att reglera eventuellt uppkommande kriser bland delägare, är det viktigt att i tidigt skede upprätta ett aktieägaravtal. Ett sådant avtal kan innefatta en rad olika paragrafer. Delägarna avgör själva vad som ska ingå, men det är klokt att anlita en advokat för granskning av aktieägaravtal. Ännu bättre är det att låta en erfaren jurist med kompetens inom bolagsrätt komma med förslag till avtalstext.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik