Undersökning av dolda fel i hus

Är du på gång och ska köpa ett hus? Då vet du att det finns många fällor. Köparen har ansvaret att kontrollera husets skick och dolda fel i hus är inte ovanligt. Med rätt hjälp blir det enklare.

Juridiken kring husköp är inte alltid glasklar eller lätt att förstå sig på som amatör. Ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare är dock tämligen klar. Den som köper en fastighet har en undersökningsplikt som är omfattande. Kanske finns ett protokoll från besiktningsman att stämma av emot?

Saknas ett sådant är det en stark rekommendation att du själv bekostar en besiktning om du är allvarligt intresserad av huset. Dolda fel handlar oftast om problem med fukt eller påväxt av mikroorganismer i våtutrymmen. Att fukt finns i hus är naturligt men det ska inte ha skadat bjälklag eller andra vitala delar.

Anlita rätt hjälp vid undersökning av dolda fel i hus

Det finns många kunniga personer som kan utföra besiktningar av hus i samband med försäljning. Lite extra tyngd i hjälpen kan man få om man får den typen av hjälp förmedlad av en advokatfirma. Då finns alla möjligheter att gå vidare i frågan om det verkligen visar sig att det finns allvarliga fel.

Allvarliga och dolda fel kan förutom fuktskador handla om felaktigt installerad el. Det kan i vissa fall vara en direkt brandfara och är alltid olämpligt. Det kan förstås också vara exempelvis dåligt underhållna tak eller rena konstruktionsfel. Kontakta en advokatfirma med rätt inställning så får du hjälp. Läs mer om dolda fel på denna webbsida: doldafelhus.se