Anklagad för bedrägeri?

Bedrägeri är ett mycket vanligt brott. Näst efter skadegörelse är det faktiskt det vanligaste brottet i Sverige. Att bli anklagad och anmäld för bedrägeri är mycket allvarligt. Straffet för bedrägeri är 2 år, ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst 6 månader. För grovt bedrägeri är straffet högst 6 år.

Bedrägeri är ett mycket vanligt brott. Näst efter skadegörelse är det faktiskt det vanligaste brottet i Sverige. Att bli anklagad och anmäld för bedrägeri är mycket allvarligt. Straffet för bedrägeri är 2 år, ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst 6 månader. För grovt bedrägeri är straffet högst 6 år.

Blir man anklagad för bedrägeri skall man se till att fråga efter en försvarare så fort man får möjlighet. Du kan tilldelas en juridiskt kunnig person som hjälper dig men du har också möjlighet att välja själv vilket advokat eller jurist som du vill. Du kan då själv kontakta advokat vid bedrägeri.

Val av advokat

När det kommer till att välja advokat är det bra att anlita någon som har erfarenhet av bedrägerimål sedan tidigare. Ännu bättre är det såklart om din försvarare har kunskap om just den typen av bedrägeri som du står anklagad för. Det finns nämligen en del olika kategorier med bedrägerier och de skiljer sig åt på flera väsentliga plan.

Advokaten hjälper dig under processen och ger dig råd angående hur du bör agera och säga. I Sverige har man ingen skyldighet att bevisa sin skuld och kan därför välja att hålla tyst. Advokaten kan också vara med dig under förhören.

Vad krävs för att bli straffad?

När ett bedrägeribrott anmäls så startas en brottsutredning som sedan leder vidare till en förundersökning. Under förundersökningen samlar åklagaren in bevismaterial, dokumentation från förhör och vittnesmål. Om man anser att det finns nog med bevis och material att få den anklagade dömd så går fallet vidare till rättegång och fallet bedöms då av en domstol. man anser det vara ett bedrägeri om gärningsmannen har:

  • Vilselett offret genom att exempelvis ljuga eller undanhålla sanningen.
  • Fått någon att handla på ett sätt som hen vanligtvis inte skulle och på så sätt tillskansat sig pengar eller värdeföremål.
Publicerat den
Kategoriserat som Juridik