En bodelning kan vara en trasslig affärsuppgörelse

En bodelning kan bli en riktig härva. Den där affären som spräckte relationen kan verkligen visa sig bli en riktigt dålig affär. Ta hjälp med uppgörelsen.

Kommer du ihåg vem som köpte vad? Sannolikt inte. När åren går är det lätt att det där med vem som stod för vilket inköp faller i glömska. Och faktiskt är det inte helt relevant heller, när det kommer till att dela upp ett bohag mellan två parter som en gång älskade varandra men som inte gör det längre.

Svensk sambolagstiftning kan nämligen ställa till det rätt rejält när det kommer till bodelning. Även om du är säker på att du köpt något för egna pengar, kan ditt ex ändå ställa krav på det under vissa förutsättningar. Som att det köpts in till ert gemensamma boende, till exempel. Inte så blodigt när det kommer till en bokhylla, kanske. Men det kan också gälla hela lägenheten.

Bodelning sköts bäst på ett professionellt sätt

Om ni är det minsta oense om hur er bodelning ska göras, är det läge att prompt ta kontakt med en advokat. Gör det båda två, så slipper ni den ojämlikhet som uppstår om den ena parten har ett bra ombud som för talan och den andra får klara sig själv. Två advokater kan tala med varandra på latin, till skillnad från ni två som bara svär åt varandra.

Och med svordomar kommer man inte särskilt långt. I alla fall inte när man ska göra upp affärer, och det är ju precis det som en bodelning handlar om. Det är en affärsuppgörelse. Ironiskt, kan tyckas, om det nu är så att er relation spruckit på grund av just en affär. Men sådant är livet. Det är en räcka transaktioner. Vissa blir debit, andra blir kredit. Och ibland går man i konkurs.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Undersökning av dolda fel i hus

Är du på gång och ska köpa ett hus? Då vet du att det finns många fällor. Köparen har ansvaret att kontrollera husets skick och dolda fel i hus är inte ovanligt. Med rätt hjälp blir det enklare.

Juridiken kring husköp är inte alltid glasklar eller lätt att förstå sig på som amatör. Ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare är dock tämligen klar. Den som köper en fastighet har en undersökningsplikt som är omfattande. Kanske finns ett protokoll från besiktningsman att stämma av emot?

Saknas ett sådant är det en stark rekommendation att du själv bekostar en besiktning om du är allvarligt intresserad av huset. Dolda fel handlar oftast om problem med fukt eller påväxt av mikroorganismer i våtutrymmen. Att fukt finns i hus är naturligt men det ska inte ha skadat bjälklag eller andra vitala delar.

Anlita rätt hjälp vid undersökning av dolda fel i hus

Det finns många kunniga personer som kan utföra besiktningar av hus i samband med försäljning. Lite extra tyngd i hjälpen kan man få om man får den typen av hjälp förmedlad av en advokatfirma. Då finns alla möjligheter att gå vidare i frågan om det verkligen visar sig att det finns allvarliga fel.

Allvarliga och dolda fel kan förutom fuktskador handla om felaktigt installerad el. Det kan i vissa fall vara en direkt brandfara och är alltid olämpligt. Det kan förstås också vara exempelvis dåligt underhållna tak eller rena konstruktionsfel. Kontakta en advokatfirma med rätt inställning så får du hjälp. Läs mer om dolda fel på denna webbsida: doldafelhus.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ovärderlig hjälp från försvarsadvokat i Stockholm

Att bli utsatt för ett brott kan vara otroligt tufft och kränkande. Beroende på vilket brott kan det vara olika svårt. Det gemensamma är att ni behöver hjälp av en försvarsadvokat i Stockholm.

Det är otroligt svårt att bli utsatt för ett brott. Att någon gör något olagligt mot en som kan skada en, både psykiskt och fysiskt. Man ska heller aldrig backa, utan har du blivit utsatt för ett brott så ska det anmälas. Är du orolig och inte vågar, ta då hjälp av en närstående. Du kommer inte gå igenom detta ensam, vid din sida kommer du ha en försvarsadvokat. Förhoppningsvis har du även familj och vänner som stöttar dig igenom det. Advokaten finns där för att göra allt enklare för dig. De kommer föra din talan mot de som har utsatt dig för brottet.

Försvarsadvokat nära dig

I Sverige har vi rätt till en advokat. Vare sig vi blivit utsatta för ett brott, eller är misstänkta för att ha gjort ett. Man blir tilldelad en om man inte redan har en. Och med andra ord kan man också ha en privat advokat. Vill du ha försvarsadvokat i Stockholm kan du hitta riktigt bra advokater. Det kan du hitta i resterande av Sverige med. De finns där och är redo att försvara och skydda er precis när ni behöver det. Skulle du inte vara nöjd med din advokat kan du alltid byta advokat längs vägen. Detta är vi fullt tillåtna att göra när vi vill.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Anlita en duktig fastighetsjurist i Stockholm

Äger du en fastighet, men är inte så kunnig inom juridiken, så går det bra att anlita en fastighetsjurist istället. Någon som kan hjälpa dig med alla frågor gällande fastigheten i Stockholm.

Det är mycket svårt att komma någonstans med någon typ av företag, om du inte har koll på de juridiska frågorna inom området. Möjligheten finns att du annars kan råka illa ut, förlora pengar eller till och med bryta mot någon lag som du kanske inte ens kände till att den fanns. Och ju fler fastigheter du har, desto mer hjälp kan du behöva. Därför finns det olika vägar att gå när du ska ta hjälp av en fastighetsjurist i Stockholm. Val som du kan göra beroende på hur många fastigheter du har, hur stora fastigheter du har eller vilken kunskap som du själv besitter.

Fastighetsjurist som hjälp

När du anlitar en fastighetsjurist så får du någon som är utbildad inom området, och som ständigt följer med utvecklingen för att vara helt uppdaterad med det senaste. Du kommer få hjälp med frågor som gäller upprättande av hyresavtal, serviceavtal och allt annat inom kontrakt och avtal som du behöver skriva för att få en fungerande och trygg verksamhet. Det går även bra att få hjälp ifall du hamnar i någon typ av tvist gällande dina leverantörer eller dina boende. Konflikter som kan vara mycket svåra att reda ut, speciellt ifall du inte har kunskap om vad som gäller vid den typen av olika åsikter. Läs mer om fastighetsjurist på denna webbsida: fastighetsjuriststockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Få professionellt stöd med specialiserad LVU-advokat.

Det kan finnas mer än en anledning att kontakta en LVU-advokat. Bedömer du att domstolen dömt fel, eller om du behöver mer rådgivning så finns de oftast bara ett telefonsamtal bort.

Det görs regelbundna kontroller hur olika kommuner agerar i familjerättsmål som till exempel LVU. Det kan flera gånger konstateras att det finns stora brister i förfarandet hos vissa kommuner. Detta orsakar stort onödigt lidande hos de familjer som är berörda.
Få rättsfall kan vara så tunga för en förälder att driva själv som ett LVU-fall. Därför kan det vara bra att veta att det finns kunniga advokater som kan vara offentliga biträden vid ett fall där du anser att domstolen dömt fel gällande ditt barn. Titta närmare på några saker som kan vara klokt att tänka på innan du kontaktar en LVU-advokat nedan.

En kunnig LVU-advokat vid förhandlingarna.

Om socialnämnden har fattat beslutet att ett barn skall tas om hand så brukar processen gå relativt snabbt. Då tar man inte hänsyn till den tid som domstolen kan komma att behöva för att fatta ett beslut i ärendet. Ofta kan det därför bli aktuellt med förhandlingar upp till så mycket som fyra veckor efter att själva omhändertagandet har skett. Som vårdnadshavare är du kallad till förhandlingarna. Om du känner att du inte vill föra din egen talan, kan du med fördel kontakta en erfaren LVU-advokat som representerar dig i målet. Ofta kan du erbjudas gratis rådgivning innan påbörjade förhandlingar, så kontakta dem redan nu.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Offentlig försvarare och brottmålsadvokat

Alla har rätt till ett bra försvar, och ekonomi ska inte vara ett hinder för om man ska kunna anlita en bra försvarsadvokat. Därför har man många gånger rätt till en offentlig försvarare.

Brott som kan ge mer än sex månaders fängelse berättigar oftast till en offentlig försvarare. Men det sker inte per automatik utan det är tingsrätten som fattar beslut om detta och som även utser den advokat som ska verka som offentlig försvarare. Som brottsmisstänkt har man alltid rätt att själv välja vilken försvarare man vill ha. Kanske vet man redan namnet på en bra brottmålsadvokat som man kan föreslå? Om inte får man söka på internet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor för att hitta information om deras advokater. Det tar tid att bli en riktigt bra försvarsadvokat, och oftast är de med mest erfarenhet och många timmar i rätten de bästa.

Vad gör en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare ska vara lojal mot sin klient och tillvarata denna klients intressen. Det kan exempelvis innebära att advokaten måste bedriva egna utredningar gällande brottet som klienten misstänks för. Inte sällan innefattar det också att leta upp vittnen som kan tala till klientens fördel. Inför polisförhör kan advokaten förbereda sin klient och gå igenom de frågor som polisen troligtvis kommer att ställa. Advokaten kan sedan också sitta med som stöd vid förhören. Upplever man att försvarsadvokaten inte lever upp till de ställda kraven eller missköter sitt arbete kan man anmäla detta till Advokatsamfundet, och även byta advokat. Läs mer om offentlig försvarare på denna sida: offentligförsvarare.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Våldtäkt Göteborg kan vara svår att rapportera

Det är inte alltid en våldtäkt Göteborg är lika uppenbar som när en kvinna blir överfallen på en promenadväg i mörkret. Det kan lika gärna hända mellan två människor som känner varandra.

Han var sexton och hans extrapappa var 45. Det skulle bli ett “lära känna”- äventyr när de åkte ut med husvagnen för att fiska. Han såg framför sig hur se satt framför husvagnen och grillade nyfångad fisk i mörkret.

Nu blev det inte så för de fick ingen fisk men de åkte till samhället och köpte pizza. Så grillade de marshmallows istället. Husvagnen var varm och skön när de kröp ner i den stora sängen och ljuset släcktes. Men det var då han förstod att det här inte skulle bli bra.

Det är inte lätt att rapportera en sådan våldtäkt. Nu såg skolan att något var fel och han fick hjälp. Men det är väldigt svårt att förklara och bli trodd. Då behöver man en advokat.

När man blivit utsatt för en våldtäkt behöver man kunnig hjälp

Väldigt ofta är det genant och obehagligt att behöva berätta vad som hänt när det handlar om sex. Det är så privat och man är så sårbar. Därför finns det människor som valt att jobba bara med sådana fall. De kan leva sig in i vad som hänt och finnas där som stöd.

Det gäller att rapportera så fort som möjligt och man skall ha en advokat med sig vid alla förhör. Den advokaten blir ens stöd under hela processen och under rättegången. Läs mer om våldtäkt på denna webbsida: våldtäktgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En advokat för många olika ärenden

En advokat kan hjälpa dig när du ligger i fejd med någon och det är en allvarlig tvist. Men du kan också ha behov av en lite mindre tjänst, som ett dokument som måste vara lagenligt formulerat.

Det kan ibland bara handla om några bortglömda ord, ett villkor i ett kontrakt eller några förtydligande rader i ett testamente. Skillnaden kan betyda flera hundratusentals kronor om det vill sig illa. Därför måste alla kontrakt tänkas igenom noga och diskuteras med en advokat innan man utformar och undertecknar dem. Det gäller både i privata förhållanden och i affärsvärlden. Saker kan ställas på sin spets, och då är det bra att kunna visa upp en överenskommelse som håller juridiskt.

Kontrakt och testamenten för trygghetens skull

Man får ibland leka siare och förutse olika händelser i framtiden. Vad händer vid ett oväntat dödsfall, när arvet ska skiftas? Det kan bli rätt omvälvande förändringar, och en person kan få flytta ut ur sitt hus fortare än kvickt. Eventuella muntliga överenskommelser gäller inte, för då kan vem som helst komma och påstå att de ska ärva. Man måste ha ett färdigt och undertecknat testamente, och det bör vara utformat av en advokat.

Även inom ett företag med flera delägare bör det finnas underskrivna papper, som föreskriver vad som händer om någon drabbas av sjukdom, död eller skilsmässa. Vill man att företaget ska fortleva, bör man ha tänkt igenom villkoren. En advokat har stor vana vid liknande ärenden och hjälper gärna till.

Tvister om pengar eller vårdnad

När man inte alls kan komma överens med motparten, är det tyvärr ofta nödvändigt att be en advokat reda ut begreppen. Det finns lagar och regler som föreskriver vad som gäller i olika situationer, och advokaten har kunskap om detta. Det som är tråkigt är när tvisten drabbar barn eller andra sårbara personer, och där lagen säger en sak men känslorna en annan. Det bästa är om parterna kommer överens utan att konsultera en advokat.

Det kan uppstå starka känslomässiga konflikter när det handlar om en vårdnadstvist eller skilsmässa men i många fall kan faktiskt problemen lösas lätt. När man har pratat med en advokat brukar det klarna, och när parterna har tänkt efter kan de ofta mötas i någon form av samförstånd eller överenskommelse. Då har advokaten gjort en värdefull insats, genom att belysa vad juridiken säger och fått parterna att enas, så att ärendet inte behöver avgöras i domstol.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik