Vårdnadstvist i uppförsbacke

Det är inte lätt att vara i en vårdnadstvist. Det är faktiskt jobbigt på alla plan det kan vara jobbigt. Man jobbar ständigt i en uppförsbacke för att lyckas få det så bra som möjligt för barnen.

En vårdnadstvist är inget man går igenom själv. Man behöver experter vid sin sida för att lyckas med den. Men innan man kommer så långt kan man försöka ta hjälp av familjerätten. Ibland lyckas man med att lösa konflikterna och hur man ska göra med barnen redan där. Men det är inte alla som vill gå dit och det är inte heller alla som lyckas lösa det hos dem. Vill man gå dit så är det frivilligt. Du får ofta då hjälp i din egen kommun. Tvist om vårdnaden är ofta ett arbete i uppförsbacke. Det är långt ifrån enkelt, även om man har en expertadvokat vid sin sida tar det väldigt lång tid och kan vara en väldigt krokig väg tills man når sitt mål.

En lång process med vårdnadstvist

Trots att man arbetar så snabbt man kan för barnens skull, så är det minst sagt en långdragen process att gå igenom en vårdnadstvist. Man får räkna med åtminstone två år från start. Det är viktigt att du under hela tiden har bra hjälp vid din sida. Det får du från en advokat som är expert på vårdnadstvister. Oavsett var du befinner dig i landet så kan du få denna hjälpen. Det finns advokater lite överallt, dock måste man hitta rätt. Det är viktigt att man väljer en advokat som är experter på just vårdnadstvister. Så kolla och prata med dem om det. Du hittar flera olika firmor med en enkel sökning på internet.

Barnens bästa genom vårdnadstvisten

Hela denna processen uppstår på grund utav att man har barn tillsammans med någon. Att den ena kanske inte är lämplig som vårdnadshavare, eller att ni inte alls kan komma överens. Trots det kommer man under hela denna processen arbeta för barnen. Man kommer ha dem i fokus och göra det som är bäst för dem. Barnen är prioriteringen under hela processen. Även om ert fall går upp i domstol kommer man ta hänsyn till barnen. I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar, endast vid speciella anledningar kan det tas ifrån. Det kan vara om den ena föräldern är kriminell, missbrukare eller något annat som gör den olämplig.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Undersökning av dolda fel i hus

Är du på gång och ska köpa ett hus? Då vet du att det finns många fällor. Köparen har ansvaret att kontrollera husets skick och dolda fel i hus är inte ovanligt. Med rätt hjälp blir det enklare.

Juridiken kring husköp är inte alltid glasklar eller lätt att förstå sig på som amatör. Ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare är dock tämligen klar. Den som köper en fastighet har en undersökningsplikt som är omfattande. Kanske finns ett protokoll från besiktningsman att stämma av emot?

Saknas ett sådant är det en stark rekommendation att du själv bekostar en besiktning om du är allvarligt intresserad av huset. Dolda fel handlar oftast om problem med fukt eller påväxt av mikroorganismer i våtutrymmen. Att fukt finns i hus är naturligt men det ska inte ha skadat bjälklag eller andra vitala delar.

Anlita rätt hjälp vid undersökning av dolda fel i hus

Det finns många kunniga personer som kan utföra besiktningar av hus i samband med försäljning. Lite extra tyngd i hjälpen kan man få om man får den typen av hjälp förmedlad av en advokatfirma. Då finns alla möjligheter att gå vidare i frågan om det verkligen visar sig att det finns allvarliga fel.

Allvarliga och dolda fel kan förutom fuktskador handla om felaktigt installerad el. Det kan i vissa fall vara en direkt brandfara och är alltid olämpligt. Det kan förstås också vara exempelvis dåligt underhållna tak eller rena konstruktionsfel. Kontakta en advokatfirma med rätt inställning så får du hjälp. Läs mer om dolda fel på denna webbsida: doldafelhus.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ovärderlig hjälp från försvarsadvokat i Stockholm

Att bli utsatt för ett brott kan vara otroligt tufft och kränkande. Beroende på vilket brott kan det vara olika svårt. Det gemensamma är att ni behöver hjälp av en försvarsadvokat i Stockholm.

Det är otroligt svårt att bli utsatt för ett brott. Att någon gör något olagligt mot en som kan skada en, både psykiskt och fysiskt. Man ska heller aldrig backa, utan har du blivit utsatt för ett brott så ska det anmälas. Är du orolig och inte vågar, ta då hjälp av en närstående. Du kommer inte gå igenom detta ensam, vid din sida kommer du ha en försvarsadvokat. Förhoppningsvis har du även familj och vänner som stöttar dig igenom det. Advokaten finns där för att göra allt enklare för dig. De kommer föra din talan mot de som har utsatt dig för brottet.

Försvarsadvokat nära dig

I Sverige har vi rätt till en advokat. Vare sig vi blivit utsatta för ett brott, eller är misstänkta för att ha gjort ett. Man blir tilldelad en om man inte redan har en. Och med andra ord kan man också ha en privat advokat. Vill du ha försvarsadvokat i Stockholm kan du hitta riktigt bra advokater. Det kan du hitta i resterande av Sverige med. De finns där och är redo att försvara och skydda er precis när ni behöver det. Skulle du inte vara nöjd med din advokat kan du alltid byta advokat längs vägen. Detta är vi fullt tillåtna att göra när vi vill.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Anlita en duktig fastighetsjurist i Stockholm

Äger du en fastighet, men är inte så kunnig inom juridiken, så går det bra att anlita en fastighetsjurist istället. Någon som kan hjälpa dig med alla frågor gällande fastigheten i Stockholm.

Det är mycket svårt att komma någonstans med någon typ av företag, om du inte har koll på de juridiska frågorna inom området. Möjligheten finns att du annars kan råka illa ut, förlora pengar eller till och med bryta mot någon lag som du kanske inte ens kände till att den fanns. Och ju fler fastigheter du har, desto mer hjälp kan du behöva. Därför finns det olika vägar att gå när du ska ta hjälp av en fastighetsjurist i Stockholm. Val som du kan göra beroende på hur många fastigheter du har, hur stora fastigheter du har eller vilken kunskap som du själv besitter.

Fastighetsjurist som hjälp

När du anlitar en fastighetsjurist så får du någon som är utbildad inom området, och som ständigt följer med utvecklingen för att vara helt uppdaterad med det senaste. Du kommer få hjälp med frågor som gäller upprättande av hyresavtal, serviceavtal och allt annat inom kontrakt och avtal som du behöver skriva för att få en fungerande och trygg verksamhet. Det går även bra att få hjälp ifall du hamnar i någon typ av tvist gällande dina leverantörer eller dina boende. Konflikter som kan vara mycket svåra att reda ut, speciellt ifall du inte har kunskap om vad som gäller vid den typen av olika åsikter. Läs mer om fastighetsjurist på denna webbsida: fastighetsjuriststockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Konsten att komma överens om vårdnad

Vid en skilsmässa i Göteborg kan föräldrarna vara mycket osams och då är det svårt att enas om vem som ska ha vårdnaden om barnen. Anlita en jurist inom familjerätt ifall ni inte blir sams.

Det allra bästa är om man låter de hätska känslorna stå åt sidan och kommer överens i godo och undviker en tvist om vårdnad i Göteborg. I de flesta fall brukar man kunna diskutera fram en lösning som båda parterna kan godta. Det är lugnast och bäst för barnen. Men i svåra fall, där det kanske förekommer hot, våld och missbruk, kan en förälder vara olämplig som vårdnadshavare.

Vårdnad är bestämmanderätt

Delad vårdnad har man när man har lika mycket ansvar för barnen. Om någon begär ensam vårdnad ska det finnas starka skäl, och kan man inte bli överens leder det till en vårdnadstvist i domstol. Vårdnad innebär bestämmanderätt över skolgång, ansvar för barnets identitetshandlingar och var man ska bo. Däremot har den andra föräldern umgängesrätt med sitt barn. Man ska bara komma överens om hur detta ska se ut.

Inga barn ska behöva uppleva att pappa eller mamma är en främling. Barnen behöver båda sina föräldrar. Det är grundprincipen. Sedan kan detta gå snett av flera olika skäl. Om föräldrarna bor långt ifrån varandra kan det ställa till problem när det gäller umgängesrätten också. En advokat är lugn och trygg och kan reda ut dessa svåra frågor, så att ni får veta vad som gäller och vad man som förälder behöver göra.

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad

Få professionellt stöd med specialiserad LVU-advokat.

Det kan finnas mer än en anledning att kontakta en LVU-advokat. Bedömer du att domstolen dömt fel, eller om du behöver mer rådgivning så finns de oftast bara ett telefonsamtal bort.

Det görs regelbundna kontroller hur olika kommuner agerar i familjerättsmål som till exempel LVU. Det kan flera gånger konstateras att det finns stora brister i förfarandet hos vissa kommuner. Detta orsakar stort onödigt lidande hos de familjer som är berörda.
Få rättsfall kan vara så tunga för en förälder att driva själv som ett LVU-fall. Därför kan det vara bra att veta att det finns kunniga advokater som kan vara offentliga biträden vid ett fall där du anser att domstolen dömt fel gällande ditt barn. Titta närmare på några saker som kan vara klokt att tänka på innan du kontaktar en LVU-advokat nedan.

En kunnig LVU-advokat vid förhandlingarna.

Om socialnämnden har fattat beslutet att ett barn skall tas om hand så brukar processen gå relativt snabbt. Då tar man inte hänsyn till den tid som domstolen kan komma att behöva för att fatta ett beslut i ärendet. Ofta kan det därför bli aktuellt med förhandlingar upp till så mycket som fyra veckor efter att själva omhändertagandet har skett. Som vårdnadshavare är du kallad till förhandlingarna. Om du känner att du inte vill föra din egen talan, kan du med fördel kontakta en erfaren LVU-advokat som representerar dig i målet. Ofta kan du erbjudas gratis rådgivning innan påbörjade förhandlingar, så kontakta dem redan nu.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Juridisk hjälp med gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad för barnen efter en skilsmässa kan kännas som en självklarhet. Tyvärr är det ofta långt ifrån lätt att få till. Då kan ni behöva kalla in juridisk hjälp för att komma överens.

FN:s barnkonvention är tydlig på två punkter. Det är barnets bästa som är det viktigaste, och ni båda föräldrar har gemensamt ansvar för ert barn. Det är inte så länge sedan Sverige skrev under på detta viktiga dokument, men nu är det påskrivet och då är det detta som gäller. Det låter ju ganska enkelt, ändå. Klart att barnet är viktigast, och klart att detta barn är ett gemensamt ansvar för båda föräldrarna. Där är de allra flesta överens. När det sedan kommer till att bestämma precis vad det bästa för barnet innebär, kan åsikterna gå isär. Även om ni är överens om att gemensam vårdnad är rätt kan det vara svårt att enas om exakt hur den uppdelningen ska se ut.

Gemensam vårdnad är också en juridisk fråga

Många tänker nog i första hand på bittra strider om enskild vårdnad när de hör om par som söker juridisk hjälp med vårdnadstvister. Faktum är att även i situationer med gemensam vårdnad kan det finnas anledning att vända sig till en advokat. Har föräldrarna till barnet extra svårt att komma överens hamnar frågan till slut i rättssystemet, beroende på hur stor påverkan frågan har på barnet. Det kan handla om allt från vilken kommun barnet ska bo i till hur stor del av tiden barnet ska vara hos den ena eller den andra föräldern. För att återknyta till FN:s barnkonvention: barnets bästa är viktigast. Kan inte föräldrarna gemensamt komma överens om vad det innebär kliver samhällets apparat in och avgör.

En advokat kan medla om gemensam vårdnad

Många vill nog ändå undvika just ett myndighetsbeslut i frågor som rör deras barn. Då kan det vara bra att komma ihåg att en advokatfirma kan bistå med betydligt mer än vad du tror. Advokater i familjerätt är vana medlare och kan hjälpa två trätande parter att komma överens utan att blanda in en domstol. Det brukar vara till stor hjälp att bara prata med någon som har full koll på juridiken. Om inte annat kan det kännas som stundens allvar att gå till en advokat och få hjälp med barnets bästa av den vuxne i rummet, om ni nu inte klarar av det själva.

Offentlig försvarare och brottmålsadvokat

Alla har rätt till ett bra försvar, och ekonomi ska inte vara ett hinder för om man ska kunna anlita en bra försvarsadvokat. Därför har man många gånger rätt till en offentlig försvarare.

Brott som kan ge mer än sex månaders fängelse berättigar oftast till en offentlig försvarare. Men det sker inte per automatik utan det är tingsrätten som fattar beslut om detta och som även utser den advokat som ska verka som offentlig försvarare. Som brottsmisstänkt har man alltid rätt att själv välja vilken försvarare man vill ha. Kanske vet man redan namnet på en bra brottmålsadvokat som man kan föreslå? Om inte får man söka på internet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor för att hitta information om deras advokater. Det tar tid att bli en riktigt bra försvarsadvokat, och oftast är de med mest erfarenhet och många timmar i rätten de bästa.

Vad gör en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare ska vara lojal mot sin klient och tillvarata denna klients intressen. Det kan exempelvis innebära att advokaten måste bedriva egna utredningar gällande brottet som klienten misstänks för. Inte sällan innefattar det också att leta upp vittnen som kan tala till klientens fördel. Inför polisförhör kan advokaten förbereda sin klient och gå igenom de frågor som polisen troligtvis kommer att ställa. Advokaten kan sedan också sitta med som stöd vid förhören. Upplever man att försvarsadvokaten inte lever upp till de ställda kraven eller missköter sitt arbete kan man anmäla detta till Advokatsamfundet, och även byta advokat. Läs mer om offentlig försvarare på denna sida: offentligförsvarare.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Våldtäkt Göteborg kan vara svår att rapportera

Det är inte alltid en våldtäkt Göteborg är lika uppenbar som när en kvinna blir överfallen på en promenadväg i mörkret. Det kan lika gärna hända mellan två människor som känner varandra.

Han var sexton och hans extrapappa var 45. Det skulle bli ett “lära känna”- äventyr när de åkte ut med husvagnen för att fiska. Han såg framför sig hur se satt framför husvagnen och grillade nyfångad fisk i mörkret.

Nu blev det inte så för de fick ingen fisk men de åkte till samhället och köpte pizza. Så grillade de marshmallows istället. Husvagnen var varm och skön när de kröp ner i den stora sängen och ljuset släcktes. Men det var då han förstod att det här inte skulle bli bra.

Det är inte lätt att rapportera en sådan våldtäkt. Nu såg skolan att något var fel och han fick hjälp. Men det är väldigt svårt att förklara och bli trodd. Då behöver man en advokat.

När man blivit utsatt för en våldtäkt behöver man kunnig hjälp

Väldigt ofta är det genant och obehagligt att behöva berätta vad som hänt när det handlar om sex. Det är så privat och man är så sårbar. Därför finns det människor som valt att jobba bara med sådana fall. De kan leva sig in i vad som hänt och finnas där som stöd.

Det gäller att rapportera så fort som möjligt och man skall ha en advokat med sig vid alla förhör. Den advokaten blir ens stöd under hela processen och under rättegången. Läs mer om våldtäkt på denna webbsida: våldtäktgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En advokat för många olika ärenden

En advokat kan hjälpa dig när du ligger i fejd med någon och det är en allvarlig tvist. Men du kan också ha behov av en lite mindre tjänst, som ett dokument som måste vara lagenligt formulerat.

Det kan ibland bara handla om några bortglömda ord, ett villkor i ett kontrakt eller några förtydligande rader i ett testamente. Skillnaden kan betyda flera hundratusentals kronor om det vill sig illa. Därför måste alla kontrakt tänkas igenom noga och diskuteras med en advokat innan man utformar och undertecknar dem. Det gäller både i privata förhållanden och i affärsvärlden. Saker kan ställas på sin spets, och då är det bra att kunna visa upp en överenskommelse som håller juridiskt.

Kontrakt och testamenten för trygghetens skull

Man får ibland leka siare och förutse olika händelser i framtiden. Vad händer vid ett oväntat dödsfall, när arvet ska skiftas? Det kan bli rätt omvälvande förändringar, och en person kan få flytta ut ur sitt hus fortare än kvickt. Eventuella muntliga överenskommelser gäller inte, för då kan vem som helst komma och påstå att de ska ärva. Man måste ha ett färdigt och undertecknat testamente, och det bör vara utformat av en advokat.

Även inom ett företag med flera delägare bör det finnas underskrivna papper, som föreskriver vad som händer om någon drabbas av sjukdom, död eller skilsmässa. Vill man att företaget ska fortleva, bör man ha tänkt igenom villkoren. En advokat har stor vana vid liknande ärenden och hjälper gärna till.

Tvister om pengar eller vårdnad

När man inte alls kan komma överens med motparten, är det tyvärr ofta nödvändigt att be en advokat reda ut begreppen. Det finns lagar och regler som föreskriver vad som gäller i olika situationer, och advokaten har kunskap om detta. Det som är tråkigt är när tvisten drabbar barn eller andra sårbara personer, och där lagen säger en sak men känslorna en annan. Det bästa är om parterna kommer överens utan att konsultera en advokat.

Det kan uppstå starka känslomässiga konflikter när det handlar om en vårdnadstvist eller skilsmässa men i många fall kan faktiskt problemen lösas lätt. När man har pratat med en advokat brukar det klarna, och när parterna har tänkt efter kan de ofta mötas i någon form av samförstånd eller överenskommelse. Då har advokaten gjort en värdefull insats, genom att belysa vad juridiken säger och fått parterna att enas, så att ärendet inte behöver avgöras i domstol.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik